Medlemmarna för klubben. Klubben för medlemmarna.

Club Papillon startades 1985 i Kungsbacka av en norrman, som var på tjänsteresa i Sverige. Vi har systerklubbar i Oslo och Östfold.

Om Du är intresserad av medlemskap:

Vår hemsida finns på www.clubpapillon.se.


Program
Programaktiviteter
tis 23 apr, kl 17:30
Biokväll på Biopalatset

Vi samlas kl 17:30 inne på Biopalatset och väljer då vilken film, som kan vara aktuell. Kom i god tid! Ingen föranmälan.

Vi kanske går på Café du Nord (Köttbullekällaren) endera före eller efter beroende på när filmen börjar/slutar. fre 26 apr, kl 12:30
Månadens Lunch på Kometen

Våra lunchträffar brukar vara välbesökta och särskilt på Kometen som har god vällagad mat och bra service. Vi träffas strax innan kl. 12:30 utanför restaurangen,  därefter går vi till bords gemensamt. FÖR 125 KR  ingår lunch sallad smör nybakat bröd  kaffe och hembakade kakor. Begränsat antal platser. 

Anmälan per sms till Birgitta tfn 0737 81 98 88.

Varmt Välkomna önskar Birgitta.lör 27 apr, kl 17:00
Lördagsträff på Ölstugan Tullen Majorna, Mariagatan 15

På Ölstugan Tullen serveras endast svensk husmanskost som kockarna tillagar efter årstidernas råvaror. Menyn är enkel och varierar veckovis, för endast en hundralapp erhåller man en portion vällagad husmanskost. Klassiker som SOS och panerad ost finns stående på menyn.sön 28 apr, kl 17:00
Söndagsmiddag på Ristorante Angelos, Sten Sturegatan 17

Den ligger mitt emot Scandinavium.

Man har hämtat inspiration från det traditionella medelhavsköket.

Anmälan absolut senast fredagen 26 april till Hasse L tfn 0732 70 56 65.

Programgruppen mottager tacksamt förslag till lämpliga restauranger för söndagsmiddagar framgent.mån 29 apr,
Resa till Wien (med flyg från Landvetter)

Följ med på en upplevelserik resa till Europas hjärta. Vi besöker Wien. En stad att uppleva med alla sinnen.

Dag 1. Hemorten – Wien 
Vi flyger till Wien vid lunchtid och anländer under tidig eftermiddag. Vid ankomst tar vår reseledare med oss till vårt hotell, Leonardo Hotel Vienna, för incheckning. Här ska vi bo fyra nätter. Hotellet ligger mycket centralt, i distriktet Mariahilf, nära den stora shoppinggatan Mariahilfer Straße. På kvällen bekantar vi oss med varandra under en gemensam middag på hotellet. 

Wienervalskonsert en av Wiens höjdpunkter. På kvällen besöker vi Wiener Kursalon i stadsparken. Här ser vi en klassisk konsert med wienervalsuppträdande. Biljetter förbokas och betalas innan avresa. Pris 475 kr. (Denna ”turistgrej”) Står jag över.

Ett besök på Kunsthistorische museum och på slottet Schönbrunn står högt på mitt besök i Wien. Museet har en världens största samlingar av äldre konst. Vill någon / några följa med till museet och Schönbrunn (visningen av Schönbrunn har jag bokat).

I priset, 5995 kr, tillägg enkelrum 1375 kr, ingår flyg t/r, 4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukostar en middag. Utflykter enligt program – reseledare. Mer info om resan och bokning på www.rolfsbuss.se/Österrike. Tfn 031-55 00 00. Vi är som vanligt 
”Svantes grupp”.tor 16 maj, kl 07:00
Dagstur Snapphanebygden - Konst och historia i Nordöstra Skåne

Gränstrakterna i nordöstra Skåne har genom åren varit skådeplats för många obarmhärtiga strider mellan Sverige och Danmark. Följ med oss till dessa bygder och ta dela av det vackra landskapet och en och annan skröna om det mytomspunna snapphanarna. Vi besöker även Wanås konst som blir en del av det moderna inslaget i denna historiska tur.

Vi följer västkusten söderut. I trakterna norr om Halmstad stannar vi till för morgonfika på Kvibille gästgivargård. Resan går sedan österut genom Halland och Småland, och slutligen når vi Skåne. Vårt första stopp i snapphanarnas trakter blir Wanås konst. Här möts konst och natur men även historia och snapphanar. I parken finner vi nämligen snapphaneeken där det sägs att många snapphanar slutade sina liv genom att bli hängda från dess grenar.

Mer info om resan på www.rolfsbuss.se/dagsturer.

I priset, 895 kr ingår: Buss t/r förmiddagsfika på Kvibille gästgivargård. Introduktion och inträde Wanås konst, guidning Hovdala slott, buffélunch inklusive dryck och kaffe, reseledare.

Bokning hos Rolfs flyg och buss tfn 031–55 00 00. Vi är som vanligt ”Svantes grupp”.fre 24 maj, kl 19:00
Little Shop of Horrors på Stadsteatern

Musikal a la rock och gospelglam - en skräckkomedi med mycket musik. Medverkande är bland annat Sven-Åke Gustavsson, Anna Bjelkerud, Maria Dellerskog och Eric Ericson känd för bland annat medverkat i På spåret och många andra TV produktioner.

Vi ses från kl. 18:30 strax innanför entrén till stadsteatern för biljettutdelning.

Vi går på något trevligt ställe tillsammans efter pjäsen.

BETALNING 310 kr till klubbenens plusgirokonto 494 50 23-2 senast 6/5. VIKTIGT!!!! Skriv vilken pjäs det gäller när ni anmäler er. Ska ni se båda skriver ni namnet på båda pjäserna.

ANMÄLAN till Birgitta på sms tfn 0737 81 98 88.

Varmt välkomna.

Begränsat antal biljetter till båda pjäserna så det är först till kvarn som gäller. lör 7 sep,
Resa till Gardasjön med flyg från Landvetter

I norra Italien ligger den vackra Gardasjön, omgiven av höga berg. Vattnet är azurblått och utomordentligt klart. De gamla städerna belägna vid stranden är typiska för denna trakt med sina smala gränder och charmiga stadskärnor. Under vår resa gör vi spännande utflykter och provar vin, olivolja och ost. (En utflykt till Venedig ingår i denna resa).

Dag 1. Hemorten–Gardasjön 
Vi flyger till Milano. Vår reseledare tar oss till vår buss och vidare till Gardasjön. Vi checkar in på Hotel Alla Torre i Garda. På kvällen äter vi gemensam middag.

Mer info om resan på www.rolfsbuss.se/Italien. Bokning hos Rolfs flyg och buss tfn 031-55 00 00. I priset 9.895 kr tillägg enkelrum 1.395 kr ingår flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 middagar utflykter enligt program. Resevaluta Euro.

Vi är som vanligt ”Svantes grupp”. tis 31 dec, kl 23:00
Spelar du Bridge men har svårt att hitta någon att spela med?


Mejla till Anita så kommer du med på Papillon Bridge mejl-lista. Listan distribueras till alla anmälda. När du känner för att bjuda in till bridgespel skickar du ut en inbjudan till adresserna på listan och innan du vet ordet av har du både partner och motspelare. Likaså kan du själv anmäla dig till bridgespel, när någon annan bjuder in. Vi spelar hemma hos varandra. Förkunskaper: Grundkunskaper i reglerna för budgivning och spel.tis 31 dec, kl 23:00
Bokcirkel ?

Stort intresse för bokläsning i höst ?

Vår nya medlem Birgit L har meddelat oss att hon är intresserad av att starta en ny bokcirkel! Träffarna kan hållas hemma hos henne centralt i stan. Ring Birgit och meddela henne ditt intresse!tis 31 dec, kl 23:55
Styrelse
Övrig Klubbinformation

Huvudort:

Göteborg

Upptagningsområde:

Postadress:
Klubblokal:
E-postadress:
clubpapillon@singelporten.se Hemsida:
www.clubpapillon.se/ Telefon:
0768-65 68 43 rekrytering Medlemsavgift:
Kr 120:- per år eller 12 månader Postgiro:
494 50 23-2 Inträdeskrav:
Singel, ej fast sällskap, ålder ca 55-70 år Medlemsantal:
200 Startår:
1985 Organisation,
stadgar, regler,
villkor mm:

Org.nr.: 857205-0824

STADGAR

för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg.

Föreningen bildades den 28 mars 1985.

Stadgarna är senast fastställda av årsmötet 2014-02-09.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen är en vänskapsförening för ensamstående kvinnor och män i den övre medelåldern.

Föreningens verksamhet består i att aktivera medlemmarna till att skapa och deltaga i intressanta och stimulerande kultur- och fritidsaktiviteter i ömsesidig gemenskap och i positiv anda.

Varje medlem bör ansvara för eller medverka vid genomförandet av några av föreningens programpunkter varje år.

Föreningen är öppen samt fristående från politiska partier och religiösa samfund.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer, som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra medlemsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter

gemensamt eller var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer, som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av antalet avgivna röster.

Eventuellt återstående överskott skänks till ideell organisation som bedriver hjälpverksamhet eller stödjer medicinsk forskning.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap kan avslås om det bedöms att föreningens ändamål eller intressen kan motverkas.

10 § Utträde

Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem, som inte har betalat medlemsavgift inom föreskriven tid, får anmodas att göra detta inom 14 dagar. Underlåter medlemmen att göra detta upphör medlemskapet genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning och varning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,

uppenbarligen skadat föreningens intressen, inte iakttagit gott uppförande mot föreningens medlemmar och/eller brustit i hänsyn inom föreningens verksamhetsområde.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständligheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för detta redovisas. Beslutet skall inom 7 dagar från dagen för beslutet meddelas den berörde.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller meddelande av varning fattas av föreningens styrelse.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

ÅRSMÖTET och EXTRA MEDLEMSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse, utskick

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse görs senast 45 dagar före mötet.

Utskick av årsmöteshandlingar innefattande föredragningslista skall av styrelsen tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, revisorns berättelse, budget med eventuell verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall ingå i utskicket.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Styrelsen skall avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem, som har betalat förfallna medlemsavgifter, har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel (absolut) majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock personval ske slutet.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som stöds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens årsredovisning:

    a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

    b) balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Val av

      a) föreningens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

      b) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

      c) revisor jämte revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

      d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till  ordförande.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Fastställande av budget inklusive medlemsavgifter samt eventuell verksamhetsplan för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutning

Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte

finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när revisorn eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra medlemsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra medlemsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra medlemsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

Om rösträtt på extra medlemsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Valberedningen lägger vid årsmötet fram förslag till styrelse, styrelsesuppleanter, revisor samt revisorssuppleant.

REVISORER

22 § Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse före det att utskick av årsmöteshandlingar till årsmötet skall ske.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt övriga ledamöter för program, fest, rekrytering och webb.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på de övriga ledamöterna.

Sekreteraren

Kassören

Ledamot för program

Ledamot för fest

Ledamot för rekrytering

Ledamot för webb

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom e-post eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.