Medlemmarna för klubben. Klubben för medlemmarna.

Club Papillon startades 1985 i Kungsbacka av en norrman, som var på tjänsteresa i Sverige. Vi har systerklubbar i Oslo och Östfold.

Om Du är intresserad av medlemskap:

Vår hemsida finns på www.clubpapillon.se.


Program
Programaktiviteter
lör 24 aug, kl 10:00
Vandring Tollered-Norsesund-Västra Bodarna. (Gotaledeln-deletapp).

Start från Tollered kl 10:00. Vi går 14 km. Lätt till Medelsvår vandring. Vi åker Alingsåspendeln från Gbg C kl 09:10 till Floda stn 09:36. Därefter Buss 533 från Floda kl 09:45 till Tollered, framme 10:00. Matsäck och lämplig klädsel. 

Hemresa från Västra Bodarna med Alingsåspendeln till Gbg C kl 14:14 alt kl 14:44, 15:09, 15:44. 

Anmäl gärna med sms till Barbro Karlsson - senast 23 augusti kl 18:00.lör 24 aug, kl 18:00
Lördagsträff på Ölstugan Tullen Majorna, Mariagatan 15

På Ölstugan Tullen serveras endast svensk husmanskost som kockarna tillagar efter årstidernas råvaror. Menyn är enkel och varierar veckovis, för endast en hundralapp erhåller man en portion vällagad husmanskost. Klassiker som SOS och panerad ost finns stående på menyn.ons 28 aug, kl 18:00
Onsdagsträff på Villa Belparc

Vi sitter nära huset. De som kommer först tar plats. Ingen värd.lör 31 aug, kl 09:20
Vandring Västra Bodarna-Alingsås (Gotaleden- sista etappen).

Start från Västra Bodarna kl 09:20.  Vi går 10 km till Alingsås. Lätt vandring.  Vi åker Alingsåspendeln från Gbg C kl 08:40 framme Va Bodarna kl 09:14. Matsäck och lämplig klädsel. 

Hemresa från Alingsås stn med Alingsåspendeln till Gbg C kl 14:10 alt 14:30, 15:05, 15:40, 16:10, 16:22. Tågresa från Alingsås till Göteborg tar 40 minuter med pendeln. 

Anmäl gärna med sms till Barbro Karlsson - senast 30 augusti kl 18:00.lör 7 sep,
Resa till Gardasjön med flyg från Landvetter

I norra Italien ligger den vackra Gardasjön, omgiven av höga berg. Vattnet är azurblått och utomordentligt klart. De gamla städerna belägna vid stranden är typiska för denna trakt med sina smala gränder och charmiga stadskärnor. Under vår resa gör vi spännande utflykter och provar vin, olivolja och ost. (En utflykt till Venedig ingår i denna resa).

Dag 1. Hemorten–Gardasjön 
Vi flyger till Milano. Vår reseledare tar oss till vår buss och vidare till Gardasjön. Vi checkar in på Hotel Alla Torre i Garda. På kvällen äter vi gemensam middag.

Mer info om resan på www.rolfsbuss.se/Italien. Bokning hos Rolfs flyg och buss tfn 031-55 00 00. I priset 9.895 kr tillägg enkelrum 1.395 kr ingår flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 middagar utflykter enligt program. Resevaluta Euro.

Vi är som vanligt ”Svantes grupp”. lör 21 sep, kl 18:00
Kräftskiva

Välkomna på kräftskiva den 21 sept kl 18.00.
Plats:  Axelhuset på Axel Dahlströms torg.

Vi fixar välkomstdrink och kaffe. Musik och dans.
Du tar med Dig, vad Du själv vill äta och dricka.

Anmälan gäller när Du betalar in 100 kr på Annica Linds konto Nordea 3093 21 86807 eller via Swish på 070-5672297 senast 13 sept.

OBS:  Glöm ej ange ditt namn i ”Meddelanderutan”.

Om du inte kan överföra pengarna till Annicas Nordea-konto eller swisha dem till Annica, kan du betala in beloppet till föreningens plusgirokonto 494 50 23-2. Glöm dock inte att då meddela Annica via sms att du kommer!

Mycket Välkomna!

Önskar Annica, Birgitta, Gerd, Lena och Lennart.tor 10 okt, kl 11:30
Lunchteater på Stadsteatern: Drömflickan - Marilyn Monroe

Drömflickan är baserad på Marilyn Monroes dikter, dagböcker och anteckningar ur boken Fragment. Med Heléne Jonsson. Torsdag 10/10 kl. 11.30 - 30 min lunch +60 min föreställning. Pris: 250 kr.

Anmäl intresse till 070 9721 779,  Kerstin Smith, till Marilyn M senast 20/8. Jag återkommer om betalning. OBS! glöm ej ditt eget namn på anmälan.

Vill du veta mer? Gå in på Göteborgs Stadsteaterns hemsida och välj lunchteater i menyn. ons 27 nov, kl 11:30
Lunchteater på Stadsteatern: Svar till: Du & jag?

En resa genom kontaktannonsernas värld. Det görs nedslag i olika epoker och visar hur annonserna speglar samhället. Med Tess Paulsen och Åsa Karlin. Onsdag 27/11 kl. 11.30 - 30 min lunch+60 min. föreställning. Pris:250 kr.

Anmäl intresse till 070 9721 779, Kerstin Smith, till Du & jag senast 10/9. Jag återkommer om betalning. OBS! Glöm ej ditt eget namn på anmälan.

Vill du veta mer? Gå in på Göteborgs Stadsteaterns hemsida och välj lunchteater i menyn. lör 7 dec, kl 08:30
Dagstur Eksjö julmarknad med traditionellt julbord

Vi reser österut mot Eksjö. Efter Ulricehamn gör vi ett stopp med möjlighet att köpa fika. När vi kommit fram till Eksjö har vi cirka tre timmar på egen hand att upptäcka allt som julmarknaden erbjuder. Hantverkare visar och säljer enriskransar, halmslöjd, keramik, silversmide, stöpta ljus, stickat, vävt, tovat och mycket mer. Här finns också ett stort utbud av julens godsaker, som marsipan, bröd, rökt fisk, korv, pastejer, ostkaka, marmelader och choklad. Missa inte gycklarna som drar runt och förgyller stämningen.

Mer info om resan på www.rolfsbuss.se/julmarknadsresor
I priset, 975 kr, ingår Buss t/r · besök Eksjö julmarknad · julbord · reseledare. Bokning hos Rolfs flyg och buss, tfn 031- 55 00 00. 
Vi är som vanligt ”Svantes grupp”.

Efter ett trevligt marknadsbesök påbörjar vi resan västerut. På vägen stannar vi för att inta ett traditionellt julbord på Smålandsgårdens Gästgiveri. Mätta och nöjda återvänder vi sedan till Göteborg som vi beräknar nå runt kl. 19.30.tis 31 dec, kl 23:00
Bokcirkel ?

Stort intresse för bokläsning i höst ?

Vår nya medlem Birgit L har meddelat oss att hon är intresserad av att starta en ny bokcirkel! Träffarna kan hållas hemma hos henne centralt i stan. Ring Birgit och meddela henne ditt intresse!tis 31 dec, kl 23:55
Styrelse
Övrig Klubbinformation

Huvudort:

Göteborg

Upptagningsområde:

Postadress:
Klubblokal:
E-postadress:
clubpapillon@singelporten.se Hemsida:
www.clubpapillon.se/ Telefon:
0768-65 68 43 rekrytering Medlemsavgift:
Kr 120:- per år eller 12 månader Postgiro:
494 50 23-2 Inträdeskrav:
Singel, ej fast sällskap, ålder ca 55-70 år Medlemsantal:
200 Startår:
1985 Organisation,
stadgar, regler,
villkor mm:

Org.nr.: 857205-0824

STADGAR

för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg.

Föreningen bildades den 28 mars 1985.

Stadgarna är senast fastställda av årsmötet 2014-02-09.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen är en vänskapsförening för ensamstående kvinnor och män i den övre medelåldern.

Föreningens verksamhet består i att aktivera medlemmarna till att skapa och deltaga i intressanta och stimulerande kultur- och fritidsaktiviteter i ömsesidig gemenskap och i positiv anda.

Varje medlem bör ansvara för eller medverka vid genomförandet av några av föreningens programpunkter varje år.

Föreningen är öppen samt fristående från politiska partier och religiösa samfund.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer, som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra medlemsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter

gemensamt eller var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer, som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av antalet avgivna röster.

Eventuellt återstående överskott skänks till ideell organisation som bedriver hjälpverksamhet eller stödjer medicinsk forskning.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap kan avslås om det bedöms att föreningens ändamål eller intressen kan motverkas.

10 § Utträde

Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem, som inte har betalat medlemsavgift inom föreskriven tid, får anmodas att göra detta inom 14 dagar. Underlåter medlemmen att göra detta upphör medlemskapet genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning och varning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,

uppenbarligen skadat föreningens intressen, inte iakttagit gott uppförande mot föreningens medlemmar och/eller brustit i hänsyn inom föreningens verksamhetsområde.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständligheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för detta redovisas. Beslutet skall inom 7 dagar från dagen för beslutet meddelas den berörde.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller meddelande av varning fattas av föreningens styrelse.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

ÅRSMÖTET och EXTRA MEDLEMSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse, utskick

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse görs senast 45 dagar före mötet.

Utskick av årsmöteshandlingar innefattande föredragningslista skall av styrelsen tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, revisorns berättelse, budget med eventuell verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall ingå i utskicket.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Styrelsen skall avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem, som har betalat förfallna medlemsavgifter, har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel (absolut) majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock personval ske slutet.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som stöds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens årsredovisning:

    a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

    b) balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Val av

      a) föreningens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

      b) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

      c) revisor jämte revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

      d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till  ordförande.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Fastställande av budget inklusive medlemsavgifter samt eventuell verksamhetsplan för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutning

Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte

finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när revisorn eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra medlemsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra medlemsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra medlemsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

Om rösträtt på extra medlemsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Valberedningen lägger vid årsmötet fram förslag till styrelse, styrelsesuppleanter, revisor samt revisorssuppleant.

REVISORER

22 § Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse före det att utskick av årsmöteshandlingar till årsmötet skall ske.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt övriga ledamöter för program, fest, rekrytering och webb.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på de övriga ledamöterna.

Sekreteraren

Kassören

Ledamot för program

Ledamot för fest

Ledamot för rekrytering

Ledamot för webb

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom e-post eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.